Month: November 2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29/11/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tin tưởng vào Chúa Ngày hôm nay, con mở lòng mình để đón nhận tất cảnhững gì xảy đến với con. Chúa mời gọi con tin tưởngvào Ngài giữa những khó khăn. “Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủcủa anh em không tài nào chống chọi hay cãi lạiđược”…