Month: December 2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 31/12/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lễ Thánh Gia Thất “Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ” (Lc 2,22-40) – Cụ già Simêon đã hát như thế trước Thánh Gia. Xin…